Programma

Zentraining Haarlem

Doorgaande groep voor mensen met ervaring in meditatie op de dinsdagavonden.

2021: Start 5 januari.
Geen bijeenkomsten op 23 februari, 2 maart, 4 mei en 11 mei
Zomer reces: vanaf 22 juni 2021

Eerste bijeenkomst na de zomer is op dinsdagavond 31 augustus 2021. Op 21 december 2021 is de veertiende bijeenkomst, daarna kerstreces. Er is géén bijeenkomst op: 7 september, 19 en 26 oktober.

Wanneer fysieke bijeenkomsten vanwege corona Maatregelen niet doorgaan doen we via  Zoom het volgende programma:
Start: rondje ‘hoe gaat het met je?’ We reageren niet op wat je vertelt; we oefenen in aandachtig luisteren.
20 minuten zazen
dharma-talk
10 minuten zazen
gelegenheid tot delen van wat je meemaakt en onderlinge uitwisseling: oefening in aandachtig spreken en aandachtig luisteren
afronding.

Na de afronding is er gelegenheid tot persoonlijk gesprek met de leraar.

Op onze fysieke bijeenkomsten vanaf september 2020 zijn de RIVM maatregelen om Covid-19 verspreiding tegen te gaan van toepassing.

Als je een van de volgende vragen met ja moet beantwoorden, dan kun je helaas niet meedoen.

1. Heb je de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?

2. Heb je op dit moment een huisgenoot of gezinslid met koorts of benauwdheidsklachten?

3. Heb je covid-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 14 dagen vastgesteld?

4. Ben je in contact geweest met iemand die is gediagnostiseerd met of symptomen vertoont van covid-19 in de afgelopen 14 dagen?

Als je alle vragen met nee beantwoordt kun je meedoen met de meditatie bijeenkomst.
Dan: voor iedere bijeenkomst even reserveren, e-mail  naar p.verduin@ziggo.nl  Er is plaats voor vijf deelnemers.
Tijdens de bijeenkomst nemen we de anderhalve meter afstand van elkaar en de gebruikelijke hygiëne voorschriften in acht. Bij aankomst en vertrek een mondkapje dragen; als je op je plaats zit kan het af.

Hieronder het gebruikelijke programma. Vanwege de Covid-19 maatregelen doen we geen eenvoudige lichaamsoefeningen en zullen we niet gezamenlijk reciteren; er is geen theedrinken. De langzame loopmeditatie gaat zonder lichamelijke inspanning; die doen we wel.
Inloop tijd 19.15 u. Om 19.30 u. starten we met enige eenvoudige lichaamsoefeningen en het reciteren van enige teksten waaronder de Hart Sutra. Dan 25 minuten zazen, gevolgd door loopmeditatie. Daarna bespreken we een inspirerende tekst en een actuele betekenis ervan, gevolgd door 25 minuten zazen.
Tijdens deze tweede zitperiode is er mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek tussen leerling en leraar. In een kort onderhoud kun je een vraag stellen, een moeilijkheid voorleggen, een ervaring delen, of wat dan ook. Inzet is om je zenbeoefening te stimuleren of toe te spitsen op jouw persoonlijke proces.
Na de tweede zitperiode drinken we met aandacht thee. Met een korte recitatie en drie buigingen ronden we af. Dat is het uitgangspunt; we passen aan naar eigen behoefte. We kunnen verschillende vormen gebruiken om een ervaring of een vraag in te brengen, kort en bondig, met aandacht.

Mokugyo of vissentrommel, wordt geslagen bij reciteren

Eens in de twee maanden doen we een studie avond.

De bijeenkomsten zijn bedoeld als voeding, inspiratie en stimulans voor jouw individuele beoefening en jouw onderzoek van je leven van alledag.

Twee keer per jaar een introductie cursus van zes avonden, 19.30 – 21.15 u.
Eerstvolgende introductiecursus start op woensdag 22 september 2021, met vier achtereenvolgende woensdagavonden. Programma: zie hier 

On zazen

The moon
Abiding in the midst of serene mind;
Billows break into light

Dogen Zenji